Wie niet ziek is of slechts heel lichte symptomen heeft, vragen we zoveel mogelijk informatie en hulp te zoeken via andere kanalen: