Een huisarts-in-opleiding (HAIO) is een gediplomeerd arts die zich gedurende drie jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde. Deze opleiding vindt plaats in 2 verschillende huisartspraktijken en voor een korte periode in het ziekenhuis.

De HAIO is betrokken bij alle activiteiten van onze praktijk en overlegt dagelijks met de collega’s. De HAIO werkt zelfstandig en aan dezelfde tarieven als de andere artsen.

De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van de Federelae Overheidsdienst van Volksgezondheid (FOD). Dr Koen Parmentier is erkend praktijkopleider bij het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO).

Als opleidingspraktijk worden we gestimuleerd om de huidige richtlijnen en nieuwste ontwikkelingen binnen de huisartsgeneeskunde op te volgen. We zijn er van overtuigd dat de samenwerking met een HAIO zorgt voor een nog betere en kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten