De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.