Attesten en formulieren worden enkel tijdens een consultatie ingevuld en meegegeven.

Voorschriften worden ook enkel op raadpleging gegeven. Uw arts voorziet voldoende voorschriften tot een volgende controle vereist is.

 

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.